FAQ

Hieronder kan u onze vaak gestelde vragen terugvinden met een passend antwoord. Wanneer u toch geen antwoord kan vinden op uw vraag vul ons contactformulier in of vraag het ons telefonisch.

  Nieuw dossier

 • Mijn verzekeringsmaatschappij of makelaar heeft U gelast, wat nu?

  Wij contacteren u rechtstreeks om een afspraak in te plannen voor expertise. U kan ons ook zelf contacteren via ons contactformulier.

 • Kan een klant U rechtstreeks gelasten voor een nieuw dossier?

  U kan ons rechtsreeks gelasten voor een aantal mogelijke expertises die u onder ons tabblad “diensten” kan terugvinden. Vul ons contactformulier in of contacteer ons telefonisch.

  Bestaand dossier

 • Ik heb extra informatie in verband met mijn schadegeval. Hoe kan ik U dit bezorgen?

  U kan ons deze bijkomende informatie overmaken via ons contactformulier.

 • Wanneer zal ik worden uitbetaald?

  Wij zijn enkel gelast voor de schadebegroting van uw voertuig. Nadat ons dossier is afgerond, maken wij dit rechtstreeks over aan onze opdrachtgever. Wanneer de eventuele uitbetaling zal plaatsvinden kan U na onze afsluiting rechtsreeks navragen bij uw makelaar of verzekeraar.

 • Wat is de stand van mijn schadedossier?

  Wenst U de stand van uw schadedossier te kennen, neem dan contact met ons op via het contactformulier. Wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk met een stand van zaken.

  Afspraak maken

 • Waar zal de expertise plaatsvinden?

  Wij voeren de expertise bij voorkeur uit bij uw gekozen hersteller. Er kan dan rechtsreeks met uw hersteller een voorstel tot schaderegeling worden afgesproken. Indien de afspraak niet kan doorgaan bij uw hersteller of U geen hersteller hebt zullen wij met U een andere locatie afspreken.

 • U hebt reeds een afspraak voor expertise met ons gemaakt.

  Onze schade-expert zal op het afgesproken tijdstip langsgaan op de plaats van afspraak.

 • U kreeg een gemiste oproep van ons.

  Wij zullen U zeker opnieuw trachten te contacteren of U kan ons zelf telefonisch contacteren op 03/489.12.16 waarna er onmiddellijk een afspraak zal worden ingepland.

 • U hebt van ons een vraag tot contactname ontvangen.

  Gelieve ons telefonisch te contacteren via het nummer 03/489.12.16 waarna er onmiddellijk een afspraak zal worden ingepland.

 • U hebt een schadegeval en U verkreeg onze gegevens via uw verzekeringsmaatschappij.

  Wij nemen rechtstreeks met U contact op of U kan ons zelf contacteren op 03/489.12.16 waarna er onmiddellijk een afspraak zal worden ingepland.

  Expertise werd uitgevoerd

 • Aan wie zal er een voorstel tot schaderegeling worden overgemaakt?

  Wij maken het schadevoorstel over aan uw gekozen hersteller. Indien van toepassing kunnen wij het schadevoorstel aan U overmaken.

 • De expert is bij mij thuis geweest, wat nu?

  Van zodra uw voertuig gezien is bij U thuis heeft onze schade-expert de mogelijkheden herstelling, randgeval of totaal verlies vastgesteld. Op ons kantoor zal uw dossier verder verwerkt worden, indien van toepassing besproken met uw hersteller of verder met U afgehandeld worden.

 • Er is een expert bij mijn gekozen hersteller geweest, wat nu?

  Van zodra uw voertuig gezien is bij uw hersteller, heeft onze schade-expert de mogelijkheden herstelling, randgeval of totaal verlies besproken. Op ons kantoor zal uw dossier verder verwerkt worden.

  Herstelling

 • Ik verkreeg een voorstel op forfaitaire basis. Wat houdt dit in?

  Wanneer uw voertuig een te hoge herstelkost heeft in verhouding met de waarde van het voertuig voor ongeval of indien u voorgaande schade heeft die overlappend is met het huidige schadegeval kan u van ons een voorstel op forfaitaire basis ontvangen. Dit voorstel betreft een maximaal berekende vergoeding zonder in detail te treden.

 • Wanneer zal mijn verzekeringsmaatschappij mijn herstelkost uitbetalen?

  Wij zijn enkel gelast voor de schadebegroting van uw voertuig. Nadat ons dossier is afgerond maken wij dit rechtstreeks over aan onze opdrachtgever. Wanneer de eventuele uitbetaling zal plaatsvinden kan U na onze afsluiting rechtsreeks navragen bij uw makelaar of verzekeraar.

 • Mijn hersteller deelt mee dat mijn voertuig hersteld mag worden. Is dit correct?

  Na expertise beslist U als eigenaar zelf of uw voertuig hersteld mag worden. U kan uw hersteller hiervoor de opdracht geven.

  Randgeval

 • Hoelang lopen de proefbiedingen?

  Proefbiedingen hebben een standaard looptijd van 7 dagen. De dag nadien worden de biedingen vanuit het gesloten circuit aan ons overgemaakt.

 • Mag ik mijn voertuig blijven gebruiken tijdens de offerte periode?

  Uw voertuig staat bij voorkeur gestald bij uw gekozen hersteller, zodat de opkopers uw voertuig kunnen bezichtigen. Indien een technische keuring voorzien is wegens beschadigingen die de veiligheid van uw voertuig in het gedrang brengen, mag uw voertuig niet meer gebruikt worden in het verkeer.

 • Mijn voertuig is randgeval verklaard, wat nu?

  Wanneer door de schade aan uw voertuig het mogelijk om een economisch totaal verlies gaat, zullen wij gedurende een periode van 7 dagen proefbiedingen gelasten. Na deze periode zal onze schade-expert een beslissing nemen of uw voertuig al dan niet economisch totaal verlies is.

  Totaal verlies

 • Wanneer zal mijn verzekeringsmaatschappij uitbetalen bij totaal verlies?

  Wij zijn enkel gelast voor de schadebegroting van uw voertuig. Nadat ons dossier is afgerond, maken wij dit rechtstreeks over aan onze opdrachtgever. Wanneer de eventuele uitbetaling zal plaatsvinden kan U na onze afsluiting rechtsreeks navragen bij uw makelaar of verzekeraar.

 • Ik verkreeg een brief volmacht afstand voertuig.

  De brief volmacht afstand voertuig krijgt U indien uw schadegeval aan bepaalde criteria voldoet en uw verzekeraar dit voorziet. Het betreft een mogelijke service van uw verzekeraar om U sneller te kunnen vergoeden. U zal hierdoor niet zelf moeten instaan voor de verkoop van de voertuigrestanten.

 • Moet ik mijn restanten verkopen aan de hoogst biedende?

  U mag als eigenaar zelf beslissen of U de restanten van uw voertuig aan de opkoper verkoopt. Wij delen de hoogste offerte mee ter informatie. Wel dient U te letten op de maximale geldigheidsduur van deze offerte indien U wenst over te gaan tot verkoop.

 • Hoe lang lopen de biedingen op de restanten van mijn voertuig?

  Biedingen hebben een standaard looptijd van 7 dagen. De dag nadien worden de biedingen vanuit het gesloten circuit aan ons overgemaakt.

 • Mag ik mijn voertuig blijven gebruiken tijdens het lopen van de biedingen?

  Uw voertuig staat bij voorkeur gestald bij uw gekozen hersteller, zodat de opkopers uw voertuig kunnen bezichtigen. Indien een technische keuring voorzien is wegens beschadigingen die de veiligheid van uw voertuig in het gedrang brengen mag uw voertuig niet meer gebruikt worden in het verkeer.

 • Wat betekent de overschakelingstermijn?

  De overschakelingstermijn is de periode die nodig is om een gelijkaardig voertuig aan te schaffen. Hiervoor krijgt U een bijkomende vergoeding van uw verzekeraar.

 • Mijn voertuig is economisch totaal verlies verklaard. Wat gebeurt er met de restanten?

  Wij zullen biedingen vragen via een gesloten circuit van opkopers. Deze kunnen gedurende een periode van 7 dagen na opstart van de biedingen offertes uitbrengen. Wij delen U na afloop de hoogste offerte mee of U verkrijgt afhankelijk van uw verzekeraar de mogelijkheid om afstand te doen van de restanten.

 • Mijn voertuig is technisch totaal verlies verklaard, wat nu?

  Indien uw voertuig technische totaal verlies verklaard is, wil dit zeggen dat uw voertuig in principe nooit meer hersteld mag worden. Er worden speciale opkopers gelast die offertes uitbrengen om uw voertuig te recycleren.

 • Mijn voertuig is economisch totaal verlies verklaard, wat nu?

  Wij gelasten opkopers via een gesloten circuit en berekenen een waarde voor ongeval die U zal worden meegedeeld. Indien U een omnium polis hebt in aangenomen waarde zal uw verzekeraar U vergoeden op basis van de contractuele waarde.

  Tegenexpertise (rechtsbijstand)

 • Ik heb een lopend dossier met U als tegenexpert. Hoe verloopt mijn dossier verder?

  Wij onderhandelen met de eerste expert en nemen regelmatig met U contact op zodat wij de door U gevraagde wensen kunnen verdedigen. Tevens rapporteren wij, indien van toepassing, al onze correspondentie aan uw makelaar en verzekeraar.

 • Ik ben niet akkoord met de bevindingen van de door mijn verzekeringsmaatschappij aangestelde expert. Kan ik uw diensten inroepen om mijn belangen te verdedigen?

  U kan bij ons rechtstreeks terecht of indien U een polis rechtsbijstand heeft, kan u ons via uw verzekeraar/makelaar laten aanstellen. Wij hebben jarenlange kennis en gedrevenheid om uw belangen te verdedigen ten overstaan van de initieel aangestelde expert.

  Waardebepaling

 • Wat is de kostprijs van een waardebepaling?

  Om een kostenraming te ontvangen voor waardebepaling kan u best ons contactformulier invullen.

 • Mijn vloot dient te worden begroot i.f.v. een vlootpolis. Kan ik hiervoor bij U terecht?

  U kan bij ons terecht voor waardebepaling i.f.v. een vlootpolis. Voor een kostprijs en afspraak gelieve ons contactformulier in te vullen.

 • Ik heb een voertuig dat omnium verzekerd moet worden. Kan ik de waarde van mijn voertuig door jullie laten bepalen?

  U kan bij ons terecht voor waardebepaling i.f.v. een polis omnium. Voor een kostprijs en afspraak gelieve ons contactformulier in te vullen.

  Taxatie Oldtimer

 • Wat is de kostprijs van een taxatie?

  Om een kostenraming te ontvangen voor taxatie kan u best ons contactformulier invullen.

 • Ik heb een reeks voertuigen die getaxeerd moeten worden. Kan U deze allemaal bij mijn plaats van stalling bekijken?

  Wij kunnen de afspraak voor taxatie van één of meerdere voertuigen plannen op de locatie die uw voorkeur draagt.

 • Kan ik mijn oldtimer bij U laten taxeren?

  U kan bij ons terecht voor taxatie van uw oldtimer. Wij zijn bekend als kantoor voor dit soort taxaties alsook zetelen wij in de raad Oldtimers bij het instituut der autodeskundigen.

  Bijstand

 • Kan U mij begeleiden bij aankoop van een voertuig/oldtimer?

  Door onze jarenlange kennis op de voertuig en oldtimermarkt zijn wij de juiste persoon om U bij te staan in de aankoop van een voertuig/oldtimer. Vul ons contactformulier in en wij contacteren U om alles te bespreken.

 • Er is discussie met mijn carrosserie over een slechte herstelling. Kan U mij bijstaan ?

  Wij raden steeds aan om eerst zelf met uw carrosserie uw klachten te bespreken. Mogelijk zal deze dit voor U onmiddellijk oplossen. Indien deze toch geen gehoor geeft aan uw klachten, kan U ons laten gelasten. Hebben wij de initiële expertise uitgevoerd, dan kan uw verzekeraar ons een bijkomende opdracht geven. Indien wij de initiële expertise niet uitvoerden of er geen expertise heeft plaatsgevonden voor herstelling, kan U ons rechtstreeks aanstellen of indien U een polis rechtsbijstand heeft, kan U ons via uw verzekeraar/makelaar laten aanstellen.

 • Ik heb een rekening ontvangen van mijn garage na onderhoud/herstelling en toch heb ik problemen met mijn voertuig. Kan U mij hierin bijstaan?

  U kan bij ons rechtstreeks terecht of indien u een polis rechtsbijstand heeft, kan u ons via uw verzekeraar/makelaar laten aanstellen. Wij hebben jarenlange kennis en gedrevenheid om uw belangen te verdedigen en een passende oplossing in uw dossier aan te bieden.

 • Mijn voertuig heeft sedert aankoop problemen. Kan U mij bijstaan om de problemen op te lossen?

  U kan bij ons rechtstreeks terecht of indien U een polis rechtsbijstand heeft, kan U ons via uw verzekeraar/makelaar laten aanstellen. Wij hebben jarenlange kennis en gedrevenheid om uw belangen te verdedigen en een passende oplossing in uw dossier aan te bieden.

Copyright © 2020 J&V Services. Alle rechten voorbehouden. Privacy en Cookies

Webdesign Webit